Organizatorzy

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu oraz Fundacja „Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki”, dumnie noszące imiona swych patronów, wyszły z inicjatywą stworzenia nowego, wyjątkowego konkursu – wydarzenia innego niż wszystkie istniejące dotąd w kraju konkursy chóralne – Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza.