O patronie

Stefan Stuligrosz urodził się 26 sierpnia 1920 roku w Poznaniu. Jako chłopiec uczęszczał do Gimnazjum im. Marii Magdaleny i śpiewał w Poznańskim Chórze Katedralnym prowadzonym przez ks. Wacława Gieburowskiego. Po wojnie podjął studia muzykologiczne u Adolfa Chybińskiego na Uniwersytecie Poznańskim (dyplom w roku 1951). Ukończył także klasę śpiewu solowego u Marii Trąmpczyńskiej (1951) oraz klasę dyrygentury u Waleriana Bierdiajewa (1953) w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. Przez trzydzieści lat – do przejścia na emeryturę w roku 1982 – Stuligrosz związany był z poznańską uczelnią muzyczną, początkowo jako wykładowca, a następnie docent (1963) i profesor zwyczajny (1973). Uruchomił klasę chórmistrzowską na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, a od roku 1973 stał na czele Katedry Chóralistyki. Pełnił funkcje kierownicze w uczelni, m.in. dziekana Wydziału Wokalnego w latach 1964-1967 oraz, przez pięć kolejnych kadencji, rektora w latach 1967-1981.
Zasadniczym terenem działalności Stefana Stuligrosza był Chór Chłopięco-Męski Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”. Repertuar zespołu obejmował ponad 1000 zróżnicowanych stylistycznie i gatunkowo utworów, od monodii średniowiecznej do kompozycji współczesnych. „Poznańskie Słowiki” pod kierownictwem Stefana Stuligrosza dawały ok. 60 koncertów rocznie. Chór uczestniczył w renomowanych festiwalach muzycznych i współpracował z wybitnymi artystami i zespołami. „Poznańskie Słowiki” dokonały ponad 60 rejestracji płytowych, nagrały szereg audycji radiowych i telewizyjnych; są bohaterami filmów dokumentalnych oraz filmu fabularnego.Stefan Stuligrosz prowadził badania nad muzyką chóralną i chóralistyką, komponował muzykę religijną związaną z liturgią kościoła katolickiego, opracowywał muzykę dawną i ludową na chóry. Jest też autorem pamiętników „Piórkiem Słowika”.
Został uhonorowany wieloma polskimi i zagranicznymi odznaczeniami, m.in.: Krzyżem Komandorskim Orderu „Polonia Restituta” (1973), Nagrodą Państwową I Stopnia (1976), Orderem Sztandaru Pracy I Klasy (1986), Wielkim Krzyżem ze Srebrną Gwiazdą Komandorii św. Sylwestra Papieża (1989), Honorowym Obywatelstwem Miasta Poznania (1992), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu „Polonia Restituta” (1997), Orderem św. Stanisława Biskupa – Patrona Polski (1999), Orderem Orła Białego (2010).
honoris causa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1995), Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej w Rzymie (2001), Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (2002) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2009). Stefan Stuligrosz zmarł 15 czerwca 2012 roku w Puszczykowie, pochowany został na cmentarzu komunalnym na poznańskim Junikowie.