Konkursy nominujące do udziału w Grand Prix Polskiej Chóralistyki: